Němčina vhodná pro studenty úrovně
pre-intermediate

Testy srovnat od: Zobrazit:

#60: Test na slovní zásobu - cestování

test zaměřen na: slovíčkapřidáno: 2011-10-30
Průměrný výsledek 78.39%
Němčina test č.60
z 13707 uživatelů
Vyberte správný německý překlad

#48: Test na perfektum I

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-30
Průměrný výsledek 13.19%
Němčina test č.48
z 3352 uživatelů
Tvořte celé věty v perfektu

Němčina - reklama

německý test hotov

#47: Test na préteritum II

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-30
Průměrný výsledek 36.19%
Němčina test č.47
z 2139 uživatelů
Převeďte slovesa v závorce do min. času - préterita

#46: Test na préteritum I

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 51.13%
Němčina test č.46
z 3857 uživatelů
Doplňte slovesa ve správném tvaru préterita.

#43: Test na časování sloves

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 20.85%
Němčina test č.43
z 1856 uživatelů
Napište správný tvar slovesa ve správném tvaru

#41: Krátký test na předložky II

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 51.78%
Němčina test č.41
z 1280 uživatelů
Doplňte vhodné předložky v příslušném tvaru

#39: Test na přídavná jména

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 18.55%
Němčina test č.39
z 1313 uživatelů
Doplňte správné koncovky

#38: Test na tázací a neurčitá zájmena

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 57.01%
Němčina test č.38
z 725 uživatelů
Vyberte správnou odpověď

#37: Krátký test na přivlastňovací, ukazovací, vztažná zájmena

test zaměřen na: gramatikupřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 13.14%
Němčina test č.37
z 965 uživatelů
Přeložte

#32: Krátký test na slovíčka týkajícího se jídelního lístku

test zaměřen na: slovíčkapřidáno: 2011-10-29
Průměrný výsledek 73.24%
Němčina test č.32
z 1583 uživatelů
Vyberte správný český překlad

1 | 2 | 3 |