Všechny neměcké testy:

Jméno testuZaměřeníObtížnost
Test na slovní zásobu - cestováníSlovní zásobapre-intermediate
Test na procvičování slovní zásobySlovní zásobapro začátečníky
Test na slovní zásobu - dárkySlovní zásobapro začátečníky
Test na slovíčka z jídelního lístkuSlovní zásobaintermediate
Test na členyGramatikapro začátečníky
Test na minulé příčestíGramatikaintermediate
Test na perfektum IVGramatikaintermediate
Test na perfektum IIIGramatikaintermediate
Test na perfektum IIGramatikaintermediate
Test na préterium VGramatikaintermediate
Test na préteritum IIIGramatikaintermediate
Test na préterium IVGramatikaintermediate
Test na perfektum IGramatikapre-intermediate
Test na préteritum IIGramatikapre-intermediate
Test na préteritum IGramatikapre-intermediate
Test na modální slovesaGramatikaintermediate
Test na slovesaGramatikaintermediate
Test na časování slovesGramatikapre-intermediate
Německé předložkyGramatikaintermediate
Krátký test na přídavná jménaGramatikaintermediate
Krátký test na předložky IIGramatikapre-intermediate
Test na přídavná jménaGramatikapre-intermediate
Test na tázací a neurčitá zájmenaGramatikapre-intermediate
Krátký test na přivlastňovací, ukazovací, vztažná zájmenaGramatikapre-intermediate
Test na přivlastňovací jménaGramatikaintermediate
Test na doplnění podstatných jmen v příslušném tvaruGramatikaintermediate
Krátký test na stupňování nepravidelných příslovcíGramatikaintermediate
Krátký test na předložky IGramatikapro začátečníky
Krátký test na slovíčka týkajícího se jídelního lístkuSlovní zásobapre-intermediate
Cvičení na rozkazovací způsobGramatikapro začátečníky
Skloňování osobních zájmenGramatikapro začátečníky
Krátký test na doplnění vhodného členuGramatikapro začátečníky
Krátký test na slovesa v PerfektuGramatikaintermediate
Krátý test na tvoření slovSlovní zásobapre-intermediate
Slovíčka na znalosti příslovcí a zájmenGramatikapre-intermediate
Gramatický test na minulý čas - Präteritum IIGramatikapre-intermediate
Gramatický test na minulý čas - PräteritumGramatikapre-intermediate
Familie - rodinaSlovní zásobapro začátečníky
Arbeit - zaměstnání IISlovní zásobaintermediate
Arbeit - zaměstnáníSlovní zásobapre-intermediate
Gesundheit - zdraví IISlovní zásobapre-intermediate
Gesundheit - zdravíSlovní zásobapro začátečníky
Mensch - člověkSlovní zásobapre-intermediate
Charaktereigenschaften - povahové rysySlovní zásobapro začátečníky
Charaktereigenschaften - povahové rysySlovní zásobaintermediate
Blumen - květinySlovní zásobapro začátečníky
Obstbäume - ovocné stromySlovní zásobapro začátečníky
Insekten - hmyzSlovní zásobapre-intermediate
Vögel - ptáciSlovní zásobaintermediate
Wildtiere - divoká zvířata IISlovní zásobapro začátečníky
Wildtiere - divoká zvířata ISlovní zásobapre-intermediate
Exotische Tiere - Exotická zvířataSlovní zásobapre-intermediate
Tiere - zvířataSlovní zásobapro začátečníky
Německá slovíčka - zvířataSlovní zásobapre-intermediate